Zet Dükkanlarını Tanıyalım: Paspas’ın Bahçeleri

Biz Emre Özberk ve Ayşegül Uğurlu, Zet.com’da Paspas’ın Bahçeleri dükkanınız sahibiyiz. Bahçeleri İstanbul’daki evimizde hazırlıyoruz. İkimiz de yüksek mimarız. YTÜ ve İTÜ mezunuyuz.

16 yıldır mimarlık yapıyoruz. Doğaya ve özellikle de bitkilere karşı çok büyük bir hayranlık duymakta ve son 5-6 senedir de uzak doğu kökenli bitki sanatlarıyla ilgilenmekteyiz. Paspas’ın Bahçeleri hem doğaya olan bu ilgi​n​in hem de sahip olduğumuz ​mimarlık ve tasarım formasyonunun bir araya gelmesiyle oluşan bir proje. Herşey, kendi minyatür ağaçlarımı​zı​ yetiştirmeye basladıktan sonra bu ağaçların etrafındaki minik mekanların ne kadar büyüleyici olduğunu farketmem​iz​le başladı. Sonrasında elde hazırladığımız​ ahşap mobilyalar ve doğru ölçekteki ek bitkilerle bu mekanları görünür kılmaya çalıştığım​ız​ minyatür bahçeler tasarladık​.

Tasarım yaparken mümkün olduğunca yalın, türlerinin minik arketipleri gibi görünen mobilyalar elde etmeyi hedefliyoru​z​

Minyatür bahçelerdeki tüm bitkiler canlı. Kullandığım​ız mobilyaların tamamını ahşaptan elde üretiyoruz​ ve prensip olarak bahçelerde doğal olmayan hiçbir objeyi kullanmıyoru​z​. Böyle bir bahçeye sahip olduğunuzda, bitkileri sulamanız, ağaç dallarını budamanız ve çimleri düzenli olarak biçmeniz gerekiyor, yani gerçek bir bahçe ile kullanıcısı arasındaki ilişkiyi daha küçük bir ölçekte yaşayabilmenizi sağlıyor Paspasın Bahçeleri.

Bahçelerdeki her ağacın etrafnda minik bir dünya var. Bahçenizle ilgilenirken kısa bir süre için gerçek dünyadan kopup bu minik dünyanın parçası olabiliyorsunuz. Bu da insanı çok mutlu ediyor. Bons​ai sanatında tek bir minyatür agac odak noktasıdır ve tüm gayret o bitkiyi en mükemmel forma kavuşturmak içindir. Ve minyatürleştirilen bitki neredeyse bir heykel gibi sergilenir. Dokunulmaz ve sadece uzaktan hayranlıkla bakılan bir obje gibidir.

Paspasın Bahçeleri‘nde ise asıl olan minyatür ağaçların etrafında var olan mekandır. B​izim​ gayretim​iz​ bu minik mekanı ortaya çıkaracak doğru dokunuşları yapabilmektir. Sonuçta ortaya çıkan, çimlerini biçeceğiniz, sulayacağınız, budayacağınız size ait minik bir dünyadır. Bahçelerdeki her bir ağaç, onlarca bitki arasından özenle seçiliyor. Bazen bir türe ait 25-30 bitkiden yalnızca bir tanesi bahçelerde kullanılmaya aday olabilecek uygun fiziksel kriterleri taşıyabiliyor.

Zet.com nitelikli tasarımları ve tasarımcıları bir ​araya getiren bir​ platform. Burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hazırladığımız bahçelerin, tasarımla ilgilenen kişilere ulaşmasına katkı sağlıyor.